Gedragsstijlanalyses - Ensize Belgium (nl)

Herken en voorspel gedrag om de productiviteit van teamleden te optimaliseren!

  • Deel deze pagina
Home » Gedragsstijlanalyses

Gedragsstijlanalyses 

Gedragsstijlanalyses worden gebruikt om meer te leren over het menselijk gedrag, het te voorspellen, te begrijpen en te beschrijven. Het is een zelfevaluatie en geen test. Het is een instrument dat beschrijft hoe mensen zich waarschijnlijk zullen gedragen als ze reageren op hun omgeving en het geeft waardevolle inzichten in zowel uw eigen gedrag als dat van anderen. De beoordeling is nuttig in veel verschillende contexten.

Wanneer u gebruik maakt van Ensize Gedragsstijlanalyses, krijgt u ook toegang tot aanvullende bronnen via de Navigator. Dit is een krachtig administratief en rapportage-instrument en een geavanceerd training – Learning Management Systeem, dat een breed en constant aanbod van interactief trainingsmateriaal, e-learning, games etc. biedt en de mogelijkheid om uw favoriet trainingsmateriaal up te loaden.

Voordelen van het gebruik van Ensize gedragsstijlanalyses:

  • Toegang tot alle basis Navigator hulpmiddelen
  • Optimale communicatie
  • Verbeterde werkomgeving
  • Een groter bewustzijn van hoe we doen wat we doen
  • Oplossen van communicatieproblemen met teamleden
  • Ondersteuning tijdens het wervingsproces

Kies uit onze verschillende
Gedragsstijlanalyses:

Hoe Gedragsstijlanalyses werken

Empedocles schreef oorspronkelijk de theorie achter de wetenschap van het menselijk gedrag die de vier kwadranten van de persoonlijkheidsstijl in 444 v. Chr. laat zien. Deze theorie was gebaseerd op de volgende vier elementen – Vuur, Aarde, Lucht en Water.

Empedocles erkende dat mensen zich op vier duidelijk verschillende manieren leken te gedragen, maar in plaats van het toe te schrijven aan interne factoren, zoals veel hedendaagse gedragsstijlanalyses, geloofde hij dat het externe omgevingsfactoren waren die van invloed waren op de manier waarop we zouden handelen. In feite is het concept van de elementen die uw gedragsstijl bepalen nog steeds in gebruik door astrologie vakgebieden.

Tegen 400 v. Chr. ging de geschiedenis van de gedragswetenschap vooruit, omdat deze vier kwadranten waren verschoven van omgevingsfactoren naar interne factoren. Hippocrates herdefinieerde de vier kwadranten en hernoemde ze als – Choleric, Sanguine, Phlegmatic en Melancholic. Hippocrates noemde ze de 4 Temperamenten.

Deze theorieën – de 4 Temperamenten die Hippocrates voor het eerst op systematische wijze vastlegde – bleven tot in de Middeleeuwen in gebruik. We weten nu dat ze natuurlijk geen basis hebben in medische feiten, maar wat de Grieken bijna incidenteel hadden bereikt was de eerste systematische methode om individuele soorten mensen te beschrijven. Gelukkig berust de moderne gedragsprofilering niet op het meten van de hoeveelheid gele gal in een persoon om hun gedragsstijl te bepalen, maar de ideeën die erachter zitten zijn indirect terug te voeren op de theorieën van Hippocrates.

De Ensize Kleurentaal

Persoonlijke communicatiestijlen worden bepaald door een combinatie van kleuren in verschillende sterktes en combinaties. De Ensize kleurentaal is gebaseerd op de kleurentheorie van Johann Wolfgang von Goethe en gebruikt kleuren om de verschillende gedragsstijlen te identificeren en zo een effectievere communicatie te bereiken.

De kleurentaal is een taal die u kunt observeren
Alles wat we leren over de kleurentaal is duidelijk, zichtbaar en waarneembaar. Het specificeert alleen zichtbaar gedrag. Het is wat we met het oog kunnen zien dat wordt beschreven, niet onze persoonlijkheid, of wie we zijn, maar alleen hoe we ons gedragen. De kleurentaal wordt gebruikt om verschillende handelingen en gedragsstijlen uit te drukken en tegelijkertijd een bewust vermogen te creëren om onze communicatiepatronen in verschillende situaties te veranderen en aan te passen als we het belangrijk vinden om onze communicatie te verduidelijken.

Samenvatting van de 4 kleuren:

ROOD

Zijn van nature wat achterdochtig. Ze zijn niet bang voor uitdagingen en vaak goed in het oplossen van problemen.

Worden gezien als veeleisend, sturend, sterk, eigenzinnig en baanbrekend.

Een lage rode waarde in een profiel betekent dat ze terughoudender zijn en de voorkeur geven aan meer tijd en informatie alvorens te handelen.

GEEL

Van nature geloven ze dat hun omgeving goed is, ze hebben goede communicatieve vaardigheden en ze beïnvloeden anderen met hun enthousiasme.

Ze worden ervaren als overtuigend, inspirerend, optimistisch en sociaal.

Een lage gele waarde in een profiel betekent dat ze anderen liever beïnvloeden met feiten dan met gevoelens.

GROEN

Van nature waarderen ze veiligheid en vriendschappelijke relaties. Ze werken goed in een team en houden niet van ongeplande veranderingen.

Ze worden ervaren als, kalm, loyaal, ontspannen, geduldig en volhardend.

Een lagere groene waarde in een profiel zorgt ervoor dat ze genieten van variatie, leven en beweging.

BLAUW

Ze zijn van nature onafhankelijk, kennen de regels en voorschriften en doen graag wat juist is.

Ze worden gezien als voorzichtig, zorgvuldig en kwaliteitsbewust.

Een lage waarde blauw in een profiel maakt dat ze regels zien als richtlijnen waar ze eenvoudig van kunnen afwijken.

Meld u vandaag nog aan:

Ontwikkel het potentieel van uw klanten en ondersteun uw onderneming met Ensize.
U hoeft zich alleen aan te melden voor de Officiële Certificering van Ensize.

Ik wil meer weten!

Wat is Ensize Navigator

Navigator is een uniek multifunctioneel online platform dat het beheer van het beoordelingsproces en daarbuiten mogelijk maakt. U zult profiteren van een breed aanbod aan beoordelingen (DISC, Drijvende Krachten, GAP 360°/180°, Teamanalyses, Teamontwikkeling en nog veel meer). Navigator is absoluut uniek binnen de industrie – het biedt een breed en voortdurend ontwikkelende selectie van interactief trainingsmateriaal, e-learning, games etc. met de mogelijkheid om uw favoriete lesmateriaal up te loaden.