De WHY Index®

De WHY Index® is een normatieve analyse die de motivatoren beschrijft en WAAROM een persoon op een bepaalde manier handelt, gebaseerd op persoonlijke waarden en houdingen.

Het unieke van de WHY Index® is dat het zowel HOGE als LAGE waarden in de 8 verschillende motivatoren meet en beschrijft en laat zien wat een persoon waarschijnlijk zal nastreven en wat hen energie geeft, maar ook wat de persoon wil vermijden of stress of conflicten veroorzaakt.

De WHY Index® analyse wordt vaak gebruikt in combinatie met DISC analyses en andere gedragsanalyses.

Het WHY Index® analyse is gebaseerd op het doorlopende onderzoek van Ensize Drijvende krachten analyses en heeft de studies en onderzoeken van Dr. Sprangers en andere moderne motivatie filosofieën opgenomen.

Ensize heeft de ideeën van Eduard Sprangers over houdingen verder uitgewerkt: Concreet heeft Ensize één van Sprangers oorspronkelijke houdingen in tweeën gesplitst en hun beschrijvende namen en inhoud aangepast aan een hedendaags formaat.

Toepassingsgebied
— Ontdek waarnaar een persoon “op zoek is” en begrijp tegelijkertijd wat men wil “vermijden”.
— Zoek uit wat een persoon kracht geeft en waarom de persoon kracht verliest.
— Mogelijkheid om te gebruiken voor algemene onderzoeken, om de motivatiefactoren van een organisatie te bepalen.
— Gemeenschappelijke motivatoren in teams en organisaties vinden.
— Gebruik de feedback om conflicthantering te verbeteren.
—  Identificeer situaties die een negatieve impact kunnen hebben.
— Het is een normatieve analyse en dat betekent dat het vergelijkingen mogelijk maakt tussen individuen en verschillende groepen van individuen, de zogenaamde normgroepen.

De vragenlijst
— Is gebaseerd op een normatieve vragenlijst met 4 vragen per motivatie factor, een totaal van 32 vragen.
— Is dynamisch en eenvoudig te gebruiken.
— De keuzemogelijkheden zijn op een analyse schaal en het resultaat van het individu wordt uitgedrukt in hoeveel of hoe weinig de score verschilt van de gemiddelde waarde van de antwoorden van alle respondenten. De antwoordmogelijkheden gaan van het ene uiterste naar het andere.

Het rapport
— De schaal geeft een variatie van groepen die de hoge en lage waarden in elke motivator beschrijven, waardoor meer dan 1,6 miljoen verschillende rapporten/combinaties mogelijk zijn. Elke waarde op de schaal heeft een eigen unieke beschrijving.
— De motivatie indicator Radar geeft een grafisch overzicht van de persoonlijke waarden voor de 8 motivatoren.
— De motivator profiel grafiek toont de score op elk van de 8 WHY Index® motivatoren in aflopende volgorde van prioriteit, van de hoogste naar de laagste waarde.
— De grafiek toont wat een persoon mogelijk zoekt (positieve waarden) en mogelijk vermijdt (negatieve waarden).
— Flexibele vergelijking tussen profielen, groepen en organisaties.

Onze Motivatie Analyses

 • WHY Index®

Wilt u meer weten over onze analyses en producten of gratis demo rapporten aanvragen?

Contact opnemen

Voordelen van het gebruik van WHY Index®:

 • Ontdek waarnaar een persoon “op zoek is” en begrijp tegelijkertijd wat men wil “vermijden”.
 • Zoek uit wat een persoon kracht geeft en waarom de persoon kracht verliest.
 • Gebruik de feedback om conflictmanagement te verbeteren.
 • Identificeer situaties die een negatieve invloed kunnen hebben.
 • Het is een normatieve analyse en dat betekent dat het vergelijkingen mogelijk maakt tussen personen en tussen verschillende groepen van personen, de zogenaamde normgroepen.
 • De vragenlijst is dynamisch en eenvoudig te gebruiken. De keuzes staan op een beoordelingsschaal en het resultaat van het individu wordt uitgedrukt in hoeveel of hoe weinig de score verschilt van de gemiddelde waarde van de antwoorden van alle respondenten. De keuzemogelijkheden voor de antwoorden gaan van het ene uiterste naar het andere.
 • De schaal geeft een variatie van groepen die de hoge en lage waarden in elke motivator beschrijven, waardoor meer dan 1,6 miljoen verschillende rapporten/combinaties mogelijk zijn. Elke waarde op de schaal heeft een eigen unieke beschrijving.

De WHY Index® richt zich op 8 unieke motivatoren

De Motivatie-radar geeft een grafisch overzicht van de persoonlijke waarden voor de 8 motivatoren. De motivator-profielgrafiek toont de score op elk van de 8 WHY Index® motivatoren in aflopende volgorde van prioriteit, van de hoogste naar de laagste waarde. De grafiek laat zien wat een persoon mogelijk zoekt (positieve waarden) en mogelijk vermijdt (negatieve waarden).

Tijd & Geld – de relatie van de persoon tot winst en verlies.

Theoretische probleemoplossing – de kijk van de persoon op informatie en nieuws.

Omgeving – het gevoel van de persoon voor de omgeving.

Autonomie – de visie van de persoon op macht en invloed.

Sociaal bewustzijn – de kijk van de persoon op andere mensen.

Vooruitgang – de visie van de persoon op leren en ontwikkeling.

Procedures – de houding van de persoon ten opzichte van regels en voorschriften.

Praktisch probleemoplossing – de houding van de persoon tegenover uitdagingen.

Vind relevant en bruikbaar materiaal in het Training Centre!

Training Centre is een onderdeel van het Navigator platform. In het Training Centre vindt u veel relevant en nuttig materiaal. Alles van PPT tot goed doordachte oefeningen die geschikt zijn voor verschillende doeleinden en doelen. Met de ingebouwde filter vindt u eenvoudig precies wat u zoekt en nodig heeft.

 • Verspreid online materiaal voor, tijdens of na een training/coaching sessie. U beslist!
 • Upload en brand uw eigen materiaal en rapporten.
 • Volledig op afstand: Online service – geen software nodig.
Vandaag nog starten:

Ontsluit het potentieel van uw deelnemers en versterk uw bedrijf met Ensize. Meld u aan voor de officiële certificeringstraining van Ensize.