Globalt analysföretag

Ensize har skapat och utvecklat Navigator, nästa generations resursplattform för konsulter, utbildare, coacher och HR.
Ensize startade sin resa i Sverige 1992 och är ett globalt analysföretag med kompetens inom ledarskap, organisation, försäljning och mänskligt beteende. Vår globala kundkrets omfattar konsulter och coacher som arbetar med organisationsutveckling inom områden som säljutbildning, ledarskapsutveckling, personlig utveckling och rekrytering. Våra kunder omfattar även företag och organisationer som driver sitt eget interna förändrings- och utvecklingsarbete. Genom ett nära samarbete med erfarna psykologer, beteendevetare och affärsutvecklare (inom områdena analys, förändring och utveckling) ger Navigator våra kunder tillgång till ett brett utbud av verktyg, inklusive analyser, rapporter, flexibel administration och mycket mer.

Några kundreferenser

Konsulthuset AB har valt Ensize som leverantör av DISC- och Drivkraftsanalyser. 
“För oss på Konsulthuset är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder analyser av hög kvalitet och som bygger på modern forskning. Därför har vi valt Ensize som leverantör på detta område, säger Kim von Walden, VD på Konsulthuset AB

“Vi är väldigt glada att Konsulthuset har valt oss som leverantör av DISC- och Drivkraftsanalyser. Utöver DISC- och Drivkraftsanalysen så jobbar Konsulthuset även med våra övriga analyser kopplade till organisationsutveckling. Bl a Bumerang 360 Ledarskapsanalys och Team Evaluator Teamanalys.  Konsulthuset har en genomarbetad konsult- och utbildningsmodell som fungerat framgångsrikt i många år och det är kul att våra analyser fyller en funktion”, säger Peter Karlsson, VD för Ensize AB.

Haldex har valt Ensize som leverantör av DISC och Drivkraftsanalyser
För oss på Haldex är engagerade medarbetare, vår företagskultur och värderingar viktiga framgångsfaktorer. Vi uppmuntrar ett öppet samarbetsklimat och tar till vara individers ambitioner, driv och personliga egenskaper. Framgång bygger på effektiva samarbeten, ömsesidig respekt och en öppen kommunikation. Samarbetet med Ensize ger oss de verktyg och den kunskap vi behöver för att säkerställa att vi har individer och team i fokus. Det gör oss till en fortsatt konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare på den globala marknaden, säger Lena Nordin, SVP Human Resources.

Ensize vision – VARFÖR

Vår vision är att hjälpa företag, organisationer och privatpersoner att upptäcka och nå sin fulla potential. Vi tror passionerat att vem som helst kan växa genom ökad själv- och omvärldskännedom.

Ensize uppdrag – HUR

Vi erbjuder en online plattform i världsklass för utbildning, kunskap och analyser. Vi utvecklar verktyg baserade på etablerad beteendevetenskap och forskning.

Onlineplattform för fullservice – VAD

Navigator är en komplett fullserviceplattform för online analyser och hjälper professionella användare att hantera både analyser, övningar och deltagarmaterial samtidigt. Navigator innehåller även ett stort urval av onlinekurser och material som gör plattformen unik inom branschen.

Enkelt att starta – redan idag!

Ta fram dina kunders potential med hjälp av Ensize. Anmäl dig till vår certifiering.