Beteendestil/DISC-analyser

Beteendestil/DISC-analyser används för att lära sig mer om, förutsäga, förstå och beskriva mänskligt beteende. Det är ett instrument som beskriver hur människor sannolikt kommer att bete sig när de interagerar med sin omgivning. Våra rapporter ger ökad självinsikt och underlättar kommunikationen.

Analyserna används i situationer där människors likheter och olikheter har betydelse, t ex inom personlig utveckling, grupputveckling, ledarskapsutveckling och försäljningsutveckling.

Beteendestil/DISC-analyser bygger på självskattning och är inte ett personlighetstest.

Ensize erbjuder ett brett utbud av beteendestils-analyser!
Ensize har utvecklat ett antal olika beteendestils-analyser: DISC MD, DISC Ledare, Hybrid DISC, HOW Index® och PWS – Personal Work Style. Våra beteendestils-analyser är kompatibla med de DISC-verktyg som använder Goethes ursprungliga färger för att beskriva de fyra beteendestilarna. Våra rapporter har under årens lopp fått mycket positiv feedback för sin utformning, sina texter och beskrivande diagram.

Det finns många fördelar med att använda våra beteendestils-analyser
Genom att utveckla beteendet och förståelsen kring kommunikation i olika situationer skapas förutsättningar för:

 • Förbättrad arbetsmiljö med effektiva samarbeten och färre konflikter
 • Utvecklat ledarskap
 • Effektivare team
 • Ökad försäljning
 • Mer träffsäker rekrytering

Oavsett vilken av våra beteendestils-analyser du väljer!

Våra Beteendestil/DISC-analyser:

 • DISC MD Kommunikation >>
 • DISC MD & Drivkrafter Kombination >>
 • DISC MD Ledarskap >>
 • DISC MD Grupp >>
 • DISC MD & Drivkrafter Team >>
 • HOW Index® >>
 • Hybrid DISC >>
 • PWS – Personal Work Styles >>

Vill du veta mer om våra analyser och hur du blir certifierad?

Kontakta oss

Vad är skillnaden mellan de olika rapporterna?

I beskrivningarna nedan ser du vad som skiljer rapporterna åt. Den väsentliga skillnaden är att vi använder två olika varianter av frågeformulär beroende på vilken rapport som väljs; ipsativa eller normativa frågeformulär. Beroende på analysens syfte och mål finns det olika fördelar med de olika frågeformulären. Att läsa och tolka de olika rapporterna bygger sedan på samma logik och teknik.

Ipsativ eller normativ?
I psykologiska tester beror ofta resultatet på hur du ställer frågorna och hur du önskar använda resultatet.

 • Ipsativ objektkonstruktion: Skalorna är motsatta inom en fråga/ett objekt, ”en profil” ger därför ingen standardjämförelse.
 • Normativ objektkonstruktion: en skala per egenskap, om man väljer vilken grad eller omfattning man har i en egenskap (liknande skala) kan individens resultat jämföras med en norm. En normativ bedömning möjliggör jämförelser mellan individer och mellan olika grupper av individer, så kallade normgrupper.
Enkelt att starta – redan idag!

Ta fram dina kunders potential med hjälp av Ensize. Anmäl dig till vår certifiering.