DISC MD

DISC Multidimensionell ger ökad självinsikt och öppnar upp för att underlätta kommunikationen. DISC MD bygger på självskattning och har ett ipsativt frågeformulär. Rapporten beskriver olika beteendestilar bl a med hjälp av färger.  Det är vår mest använda analys.

Specifikt användningsområde
– I alla situationer där det finns ett behov av att förbättra kommunikationen mellan individer eller i en grupp. Till exempel mellan ledare och anställda, i ett team som behöver bli effektivare eller mellan säljare och kunder.

Frågeformuläret
– Ipsativt frågeformulär. 28 grupper med fyra adjektiv, där respondenten måste välja två adjektiv, ett som passar respondenten bäst och ett som passar sämst.

Rapporten
– En innehållsrik och nyanserad rapport som beskriver ditt grundbeteende och ditt anpassade beteende samt dina utvecklingsområden. Enkel att läsa och tolka.
– DISC MD finns även som grupprapport.

Våra DISC MD analyser:

 • DISC MD Kommunikation
 • DISC MD & Drivkrafter Kombination
 • DISC MD Ledarskap
 • DISC MD Grupp
 • DISC MD & Drivkrafter Team

Vill du veta mer om våra analyser och hur du blir certifierad?

Kontakta oss

Fördelar med att använda DISC MD:

 • Förbättra kommunikationen.
 • Förbättra arbetsmiljön.
 • Större medvetenhet om hur vi gör och vad vi gör.
 • Lösa anställdas kommunikationsproblem.
 • Support under rekryteringsprocessen.
 • En mycket noggrann rapport som beskriver grundbeteende och anpassat beteende, samt utvecklingsområden.

En multidimensionell DISC förstärkt med Word Cloud

Word Cloud är en användbar funktion som tillkommer med DISC-rapporten. Den visar de ord som kännetecknar just denna beteendeprofil samlad i ett så kallat Word Cloud. Ju mer framträdande beteendet är, desto större blir orden. En extra funktion är att adjektiven är länkade till DISC-profilens olika färgladdningar (oavsett om laddningen är hög eller låg). Orden i Word Cloud visas med de fyra DISC-färgerna som grund.

Du kan inkludera Word Cloud i såväl enskilda rapporter som grupprapporter. Ett utmärkt verktyg för diskussion och reflektion över både ens eget och gruppens beteende och dynamik.

Hitta relevant och användbart material i Training Center!

Training Center är en del av Navigator -plattformen. I utbildningscentret hittar du massor av relevant och användbart material. Allt från PPT till genomtänkta övningar som passar för olika ändamål och mål. Med det inbyggda filtret kan du enkelt hitta exakt det du letar efter och behöver.

 • LMS – Learning Management System – tillgång till online utbildningsmaterial.
 • Distribuera e-learning och annat material före, under eller efter ett tränings-/coachningspass. Du bestämmer!
 • Ladda upp och märk ditt eget material och rapporter.
 • Onlinetjänst – ingen programvara krävs.
Enkelt att starta – redan idag!

Ta fram dina kunders potential med hjälp av Ensize. Anmäl dig till vår certifiering.