Drivkraftsanalysen

Drivkraftsanalysen används som ett komplement tillsammans med DISC MD.

Drivkraftanalysen bygger på Dr Sprangers filosofi och är sedan vidareutvecklad av Ensize. Det är en självreflekterande analys som lyfter fram attityder och drivkrafter, vilket kan utgöra en grund för att bättre förstå olika värderingar. Rapporten visar DISC och Drivkrafter separat, samt vad kombinationen av Beteende och Drivkrafter har för betydelse.

Fördelar att använda drivkraftsanalysen

 • Ger en ytligare dimension till DISC-analysen
 • Svarar på frågan ”varför” individer ageras som de gör

Användningsområde:

 • För personlig utveckling och medarbetarutveckling
 • Stöd vid utformning av individuella belöningssystem
 • En självreflekterande analys som avslöjar våra attityder och som kan utgöra en grund för att avslöja våra värderingar = drivkrafter
 • För feedback kan det vara värdefullt att identifiera de starkaste och svagaste av drivkrafterna

Våra Drivkraftsanalyser:

 • DISC MD & Drivkrafter Kombination
 • DISC MD Beteendestil & Drivkrafter Team

Vill du prova en DISC MD & Drivkrafter kombination utan kostnad eller veta mer om våra analyser?

Kontakta oss

Rapporten:

 • Beskriver de sju drivkrafterna och vad som är karakteristiskt för varje drivkraft
 • En nyanserad rapport som beskriver intensiteten hos en persons drivkrafter
  graderat mellan 0 – 100 %
 • Lättlästa diagram som beskriver  personliga värden kring de sju drivkrafterna

Frågeformuläret

 • Innehåller 6 frågor per motivationskategori, totalt 42 frågor
 • En rangordningsskala där individen rangordnar sina fyra starkaste drivkrafter
 • Frågorna är självutvärderande

Drivkraftsanalysen beskriver 7 drivkrafter

Ekonomisk
Personen med en stark ekonomisk drivkraft har ett starkt intresse för pengar.

Etisk/moralisk
En person med stark etisk – moralisk drivkraft har en uttalad känsla av rättvisa.

Kunskap
En person med kunskap som en stark drivkraft är främst intresserad av att upptäcka, söka efter fakta och information.

Makt och inflytande
En person med inflytande som stark drivkraft söker kontroll och makt.

Omtanke
En person med hänsyn som stark drivkraft oroar sig för andra människor, deras interaktioner och välstånd. De ses ofta som vänliga, trevliga och osjälviska.

Praktiskt
En person med stark praktisk drivkraft värdesätter hantverk och förnuftig användning av resurser.

Självförverkligande
En person med självförverkligande som en stark drivkraft har ett intresse för personlig utveckling och välbefinnande.

Hitta relevant och användbart material i Training Center!

Training Center är en del av Navigator -plattformen. I utbildningscentret hittar du massor av relevant och användbart material. Allt från PPT till genomtänkta övningar som passar för olika ändamål och mål. Med det inbyggda filtret kan du enkelt hitta exakt det du letar efter och behöver.

 • LMS – Learning Management System – tillgång till online utbildningsmaterial.
 • Distribuera e-learning och annat material före, under eller efter ett tränings-/coachningspass. Du bestämmer!
 • Ladda upp och märk ditt eget material och rapporter.
 • Onlinetjänst – ingen programvara krävs.
Enkelt att starta – redan idag!

Ta fram dina kunders potential med hjälp av Ensize. Anmäl dig till vår certifiering.