Drivkrafter / Motivation

Ta reda på vad som motiverar medarbetarna och skapa en miljö som engagerar.

Drivkraft/Motivationsanalyser används för att ge en mer djupgående insikt i vad som motiverar människor i livet och på jobbet. Genom att synliggöra vilka krafter som driver människor kan man tillgodose individuella behov och skapa en miljö som ökar engagemanget hos medarbetarna.

Två olika typer av rapporter!
Ensize har utvecklat två analyser som både beskriver och belyser drivkrafter och motivationsfaktorer. Både rapporterna och frågeformulären skiljer sig åt. I den traditionella Drivkraftsanalysen används ett frågeformulär där svaren rangordnas och i den andra versionen, som vi kallar WHY Index, använder vi ett normativt frågeformulär.

Det finns många fördelar med att använda våra motivationsanalyser:
Ökat engagemang leder i de flesta fall till förbättrat samarbete och högre grad av arbetstillfredsställelse. När detta inträffar skapas förutsättningar för:

  • Ökad produktivitet.
  • Ökad kvalitet i arbetet.
  • Färre olyckor / lägre sjukfrånvaro.
  • Nöjdare kunder.
  • Ökad lönsamhet!

Det ger även stöd vid rekrytering- och urvalsprocesser.

Våra Drivkraftsanalyser/
motivationsanalyser

  • Drivkraftsanalys >>
  • DISC MD & Drivkrafter Kombination >>
  • DISC MD Beteendestil & Drivkrafter Teama >>
  • Drivkrafter Team >>
  • WHY Index® >>

Vill du veta mer om våra analyser och hur du kan certifiera dig?

Kontakta oss

Hur motivationsanalyser fungerar

Motivationsanalyser är utformade för att skapa förståelse för vad som driver en individ. Enkelt uttryckt beror mängden energi som läggs på att göra ett bra jobb på hur motiverade vi är. Om en individ känner att deras inre motivation är tillfredsställd, kommer de troligen att göra ett bättre jobb. Ensizes Drivkraftsanalyser ger början på svaret på frågan ”hur skapar man en miljö som motiverar och engagerar”. Ensize Drivkraftsanalys baseras på modern vetenskap och välkända teorier.

Hur kan vi identifiera medarbetarnas motivation?
Istället för att tilltala intelligens handlar det om att vinna medarbetarnas ”hjärtan” genom att erbjuda ett belöningssystem som talar till deras inre motivation. Pengar är ofta, men inte alltid, en väg att gå, men det varierar från person till person. Drivkraftsanalysen är utformad att beskriva personliga attityder och drivkrafter så att individen kan tillgodose detta inom ramen för sin situation. Målet är ökat engagemang och slutligen tillfredsställelse.

Enkelt att starta – redan idag!

Ta fram dina kunders potential med hjälp av Ensize. Anmäl dig till vår certifiering.