GAP 360°/180°

Ensize GAP-analys är ett effektivt verktyg för feedback och används som underlag för personlig utveckling, planering och coachning av entreprenörer, ledare, säljledare och projektledare. Analysen belyser gapet mellan den egna och andras uppfattning om yrkesmässiga prestationer. Den utgör en bra utgångspunkt för att utveckla bättre samarbete och effektivare kommunikation.

Som kund till Ensize får du tillgång till online-plattformen – Navigator där bl a GAP-analyser finns tillgängliga.

Navigator är flexibel. Du bestämmer önskad åtkomstnivå och uppgraderar den efter behov att inkludera analyser, rapporter, övningar och övningsmaterial.

Fördelar med GAP 360°/180° analyser:

Ta reda på hur ledarens uppfattning om sin egen prestation stämmer med de personer han/hon samarbetar med. Det kan handla om alla runtomkring ledaren (chef, kollega, underställd) i en s k 360° eller bara ledarens underställda i en s k 180°. Exempel på fördelar:

  • Feedback från flera källor
  • Uppmuntrar teamutveckling
  • Främjar personlig utveckling
  • Kan skräddarsys

Våra GAP-analyser:

  • GAP 360°/180° Ledarskap
  • GAP 360°/180° Projektledare
  • GAP 360°/180° Affärsmannaskap
  • GAP 360°/180° Säljledare

Vill du veta mer om våra analyser och hur du kan certifiera dig?

Kontakta oss

Hur GAP 360°/180° analyser fungerar

Våra uppfattningar ligger till grund för vår verklighet, men alla har blinda fläckar eller luckor, vilket gör oss omedvetna om hur andra upplever vårt eget beteende. GAP 360° / 180° analysen hjälper individer att bli medvetna om sina blinda fläckar och se hur deras beteende påverkar människor de arbetar med.

Anonym och helt ärlig feedback är nyckeln till 360° / 180° analyser. Resultatet av självbedömningen och feedbacken från kollegor, chefer och ibland kunder ligger till grund för en ”GAP 360° / 180° -rapport”. Rapporten fyller i tomrummen och belyser de områden som individen har nytta av att känna till. ”Gapet” är skillnaden i den enskildes uppfattning och hur andra ser deras prestationer.

 

Enkelt att starta – redan idag!

Ta fram dina kunders potential med hjälp av Ensize. Anmäl dig till vår certifiering.