HOW Index®

HOW Index® är en situationsanpassad beteendestilsanalys, designad för att ge djupgående insikter i individens beteende i skilda situationer.

Denna normativa analys är särskilt anpassad för att möta behoven i komplexa och krävande situationer såsom rekrytering, teamdynamik, försäljning, ledarskap och organisationsutveckling. HOW Index® ger också möjlighet att göra jämförelser mellan individer och grupper samt kombinerar olika situationer i en rapport, där beteendet får en ny skala – flexibilitet. HOW Index® ger möjlighet att välja två eller flera situationer för att belysa individens faktiska beteendesituation. Det gör det möjligt att fokusera på en mer verklighetsbaserad beteendesituation.

HOW Index® är baserat på kontinuerliga nutida utveckling med influenser av bland annat Emotional Intelligence och BIG 5 med flera. Viss igenkänning finns även från DISC då färgspråket används för att belysa olika beteendestilar.

Välj HOW Index® och utöka förståelsen av mänskligt beteende. Denna sofistikerade beteendeanalys är nyckel för att utveckla starkare, mer anpassningsbara strategier för personlig och professionell framgång. Ta steget idag och se hur HOW Index® kan revolutionera sättet att se på beteende.

Fördelar med HOW Index®:

 • Genom att belysa olika situationer i en enda rapport, ger HOW Index® en oöverträffad flexibilitet och relevans i olika situationer.
 • Ger en mer precis och relevant bild av hur en individ fungerar i olika situationer, vilket är avgörande för effektivt beslutsfattande och personlig utveckling.

Läs mer i våra Whitepapers om de olika användningsområdena för HOW Index®>>

Användningsområde:

 • Ett utmärkt verktyg i en rekryteringssituation för att definiera en idealprofil vid screening av talanger
 • Utveckling av team
 • Ledarskapsutveckling
 • Försäljningsutveckling
 • Executive Search
 • Organisationsutveckling
 • Mångfald och inkludering
 • Lärande och utveckling
 • People Ready Business
 • Globala undersökningar som definierar viktiga beteendemässiga egenskaper hos en grupp eller en organisation

Våra HOW Index® analyser:

 • HOW Index®
 • HOW Index® & WHY Index® Kombination
 • HOW Index® Ledare

Vill du prova en HOW Index® utan kostnad eller veta mer om våra analyser?

Kontakta oss

HOW Index® rapporten

 • Rapporten innehåller stilrena och moderna illustrativa diagram för att mäta olika typer av rörelser och anpassningar.
 • Den belyser olika situationer i en enda rapport, där beteendet expanderar till en ny dimension.

Frågeformuläret:

 • Är baserat på två eller flera fördefinierade situationer med hjälp av ett normativt frågeformulär.
 • Gör det möjligt för respondenten att svara på två eller flera flexibla beteendesituationer.
 • Varje situation baseras på 30 normativa frågor.

Rapporten finns tillgänglig på 6 olika språk (svenska, engelska, tyska, holländska, spanska, franska).

Hitta relevant och användbart material i Training Center!

Training Center är en del av Navigator -plattformen. I utbildningscentret hittar du massor av relevant och användbart material. Allt från PPT till genomtänkta övningar som passar för olika ändamål och mål. Med det inbyggda filtret kan du enkelt hitta exakt det du letar efter och behöver.

 • LMS – Learning Management System – tillgång till online utbildningsmaterial.
 • Distribuera e-learning och annat material före, under eller efter ett tränings-/coachningspass. Du bestämmer!
 • Ladda upp och märk ditt eget material och rapporter.
 • Onlinetjänst – ingen programvara krävs.
Enkelt att starta – redan idag!

Ta fram dina kunders potential med hjälp av Ensize. Anmäl dig till vår certifiering.