Hybrid DISC

Hybrid DISC ger dig möjlighet att återanvända redan genomförda DISC-analyser och lägga till nya beteendesituationer. Hybrid DISC bygger på den ursprungliga rapporten från DISC MD och använder grundbeteendet i den rapporten. Grundbeteendet från DISC MD kombineras sedan med ett normativt frågeformulär (HOW Index®) som gör det möjligt att skapa en eller flera nya beteendesituationer i en helt ny rapport; Hybrid DISC.

Hybrid DISC är en kombination av ipsativt och normativt frågeformulär, där rapporten beskriver olika beteenden bl a med hjälp av färger. Alla ackumulerade svar i det normativa frågeformuläret möjliggör situationsjämförelser mellan individer och mellan olika grupper av individer, så kallade normgrupper.

Specifikt användningsområde
– När du vill utnyttja möjligheten att återanvända redan genomförda DISC-analyser och lägga till nya beteendesituationer. Till ett rimligt och bra pris!

Frågeformuläret
– Använder det redan ifyllda och genomförda DISC-frågeformulär från DISC MD som bygger på det Ipsativa frågeformuläret med fyra adjektiv där respondenten valt mellan två av fyra adjektiv.
– Det andra frågeformuläret är ett normativt frågeformulär (HOW Index®) som gör det möjligt för respondenten att svara anpassat till nya beteendesituationer.
– Alla nya (tillagda) situationer baseras på 30 normativa frågor.

Rapporten
– En innehållsrik och nyanserad rapport som beskriver DISC MD:s grundbeteende samt en ny tillagd beteendesituation.
– Är enkel att läsa och tolka med möjlighet att lägga till ytterligare situationer.
– DISC hybrid finns också som en grupprapport.

Vår Hybrid DISC analys:

 • Hybrid DISC + Situation

Vill du veta mer om våra analyser och hur du kan certifiera dig?

Kontakta oss

Fördelar med att använda Hybrid DISC:

 • Förbättra kommunikationen.
 • Förbättra arbetsmiljön.
 • Större medvetenhet om hur vi gör och vad vi gör.
 • Lösa anställdas kommunikationsproblem.
 • Support under rekryteringsprocessen.
 • En mycket noggrann rapport som beskriver grundbeteende och en beteendesituation, samt utvecklingsområden.

Hitta relevant och användbart material i Training Center!

Training Center är en del av Navigator -plattformen. I utbildningscentret hittar du massor av relevant och användbart material. Allt från PPT till genomtänkta övningar som passar för olika ändamål och mål. Med det inbyggda filtret kan du enkelt hitta exakt det du letar efter och behöver.

 • LMS – Learning Management System – tillgång till online utbildningsmaterial.
 • Distribuera e-learning och annat material före, under eller efter ett tränings-/coachningspass. Du bestämmer!
 • Ladda upp och märk ditt eget material och rapporter.
 • Onlinetjänst – ingen programvara krävs.
Enkelt att starta – redan idag!

Ta fram dina kunders potential med hjälp av Ensize. Anmäl dig till vår certifiering.