Medarbetarundersökning

Att genomföra en medarbetarenkät är ett smart sätt att mäta ett företags “interna” klimat för anställda och det “externa” klimatet för kunderna. Undersökningen ger en översikt över vad som fungerar bra och de områden där uppmärksamhet krävs
t ex inom ett team, en avdelning eller hela organisationen.

Regelbundna studier kan utvärdera effektiviteten i personalens utbildning och utvecklingsinsatser och visa hur nya initiativ och processer påverkar de anställda.

Fördelar med Ensizes Medarbetarenkät:

  • Förbättrar den interna kommunikationen
  • Identifierar områden som behöver förbättras
  • Har lättläst resultatdiagram
  • Uppmuntrar ärlig anonym feedback
  • Utvärderar utfall av utbildningsinsatser

Våra Medarbetarenkäter:

  • Arbetsklimat
  • Kommunikation
  • Back to office

Vill du veta mer om våra analyser och hur du kan certifiera dig?

Kontakta oss

Hur fungerar
Medarbetarenkäter

Ensize medarbetarenkäter baseras på professor Göran Ekvalls forskning ”Organisationens inre liv”, där han identifierade de kombinerade faktorer som behövs för att skapa en positiv arbetsmiljö.

Medarbetarenkäterna består av 40 frågor och är helt anonyma. De kan tillämpas på företaget som helhet eller som skräddarsydda studier inom ett specifikt affärsområde. Resultaten presenteras i lättlästa diagram och hjälper dig ta fram handlingsplaner inom de områden det behövs.

Enkelt att starta – redan idag!

Anmäl dig till vår certifiering.