PWS - Personal Work Styles

PWS beskriver "HUR" en person tror att han/hon uppfattas på arbetsplatsen och "VARFÖR" personen anser att vissa saker är viktigare än andra.

PWS beskriver både motivationsfaktorer och beteendefaktorer. PWS är en normativ analys.

PWS bygger på insikter om varför vi agerar som vi gör. Den ger oss möjlighet att på ett medvetet och genomtänkt sätt ta steg mot en ökad förståelse kring oss själva och andra. PWS visar hur vi kan anpassa oss som individer, i grupper och större organisationer. PWS används bl a för att upptäcka styrkor och utvecklingsområden för individer och grupper samt att ta reda på vad som ger en person energi och varför personen förlorar energi.

PWS kan användas för globala undersökningar, för att definiera viktiga motivations- och beteendeegenskaper i en organisation.

Fördelar med PWS:

 • Bli medveten om preferenser, styrkor och utvecklingsbehov.
 • Uppskatta skillnaderna mellan olika arbetsstilar.
 • Utveckla ett gemensamt språk för att diskutera olika sätt att bete sig.
 • Skapa en dialog om olika personliga preferenser, utmaningar, likheter och skillnader.
 • Relatera på ett konstruktivt sätt till människor i omgivningen.

Användningsområde

 • PWS är ett utmärkt verktyg för globala undersökningar
 • Definierar viktiga motivations- och beteendeegenskaper i en organisation

Vår PWS analys:

 • PWS – Personal Work Styles

Vill du veta mer om våra analyser och hur du kan certifiera dig?

Kontakta oss

Rapporten

 • En innehållsrik och nyanserad rapport som beskriver beteendet och den personliga motivationen på arbetsplatsen. Rapporten är enkel att läsa och tolka.
 • Möjliggör jämförelser mellan profiler, grupper och organisationer
 • PWS finns även som grupprapport

Frågeformuläret

 • Baserat på 2 normativa frågeformulär
 • 32 normativa frågor om motivation
 • 30 normativa frågor om beteende som bygger på den faktiska arbetsplatssituationer

Hitta relevant och användbart material i Training Center!

Training Center är en del av Navigator -plattformen. I utbildningscentret hittar du massor av relevant och användbart material. Allt från PPT till genomtänkta övningar som passar för olika ändamål och mål. Med det inbyggda filtret kan du enkelt hitta exakt det du letar efter och behöver.

 • LMS – Learning Management System – tillgång till online utbildningsmaterial.
 • Distribuera e-learning och annat material före, under eller efter ett tränings-/coachningspass. Du bestämmer!
 • Ladda upp och märk ditt eget material och rapporter.
 • Onlinetjänst – ingen programvara krävs.
Enkelt att starta – redan idag!

Ta fram dina kunders potential med hjälp av Ensize. Anmäl dig till vår certifiering.