Situational DISC

Situational DISC är ett alternativ för dig som gillar att arbeta med DISC men behöver mer flexibilitet

Situational DISC ger dig möjlighet att återanvända redan genomförda DISC-analyser.  Analysen baseras på DISC och ger möjlighet att lägga till ytterligare en valfri situation. Denna analys gör att det går att återanvända DISC analyser mer än en gång, bara genom att lägga till ett nytt situationsbeteende.

Fördelar med Situational DISC:

 • Ger möjlighet att återanvända redan genomförda DISC-analyser och utöka dessa insikter till att omfatta nya situationer och sammanhang.
 • Ger en djupare förståelse för anpassningsförmåga till specifika situationer
 • Förbättra kommunikationen
 • Förbättra arbetsmiljön
 • Större medvetenhet om hur vi gör och vad vi gör
 • Beskriver grundbeteende och en beteendesituation, samt utvecklingsområden

Användningsområden:

 • Personlig utveckling, sälj, ledarskap och kommunikation samt i specifika valbara situationer.

Våra Situational DISC analyser:

 •  Situational DISC + Situation

Vill du se en exempelrapport eller veta mer om våra analyser?

Kontakta oss

Rapporten:

 • En innehållsrik och nyanserad rapport som beskriver grundbeteende från DISC samt en tillagd specifik situation.
 • Är enkel att läsa och tolka med möjlighet att lägga till ytterligare situationer.
 • Rapporten är en DISC rapport
 • Finns tillgänglig på 6 olika språk (svenska, engelska, tyska, holländska, spanska, franska)

Frågeformuläret:

 • Frågeformuläret innehåller en specifik situation och är hämtat från HOW Index®
 • Alla nya (tillagda) situationer baseras på 30 frågor

 

Hitta relevant och användbart material i Training Center!

Training Center är en del av Navigator -plattformen. I utbildningscentret hittar du massor av relevant och användbart material. Allt från PPT till genomtänkta övningar som passar för olika ändamål och mål. Med det inbyggda filtret kan du enkelt hitta exakt det du letar efter och behöver.

 • LMS – Learning Management System – tillgång till online utbildningsmaterial.
 • Distribuera e-learning och annat material före, under eller efter ett tränings-/coachningspass. Du bestämmer!
 • Ladda upp och märk ditt eget material och rapporter.
 • Onlinetjänst – ingen programvara krävs.
Enkelt att starta – redan idag!

Ta fram dina kunders potential med hjälp av Ensize. Anmäl dig till vår certifiering.