Teamanalyser

Ökad konkurrens och snabb innovation har satt press på företag att ändra sina organisationer. Kunskap, mångfald, kompetens, snabba insatser och anpassningsförmåga behövs för att lyckas i en alltmer globaliserad värld.

I dag organiseras arbetet i allt högre grad i form av projektgrupper och oberoende målinriktade team – inte minst tack vare modern teknik som gör det möjligt att kommunicera utan gränser. Dagens team ställer andra krav på sina ledare jämfört med tidigare. “Hur skapar vi effektiva team?” har därför kommit att bli en viktig fråga.

Fördelar med Teamanalysen – Team Evaluator:

Team Evaluator är ett värdefullt verktyg för att utvärdera olika typer av team. Resultaten redovisas i lättlästa diagram såväl som fråga för fråga i detalj. I slutet av rapporten ges en sammanfattning av de frågor där gruppen är mest och minst i samförstånd, samt var utvecklingsbehov finns. Exempel på fördelar med Team Evaluator:

 • Den är anonym
 • Omfattar 10 olika områden med 4 frågor vardera
 • Baseras på ett normativt frågeformulär
 • Visar resultaten i lättlästa diagram
 • Kan skräddarsys

Vår Teamanalys:

Team Evaluator:

 • Team
 •  Sälj
 • Ledarskap
 • Projektledning
 • Ekonomi och redovisning
 • Säljledning
 • HR Strategi
 • Service
 • Hybrid Teamarbete

Vill du veta mer om våra analyser och hur du kan certifiera dig?

Kontakta oss

Hur Teamanalysen fungerar

Team Evaluator bygger på modern forskning om vad som kännetecknar ett framgångsrikt team. Det finns viktiga grundläggande villkor som måste uppfyllas för ett teams framgångar. Sådana framgångsfaktorer inkluderar till exempel gemensamma mål, tillit, ledarskap, innovationsförmåga och feedback. Team Evaluator mäter vilka frågor teamet som helhet ser som viktiga, liksom hur väl teamet anser att det presterar i just dessa frågor.

Analysen ger gruppledaren värdefull information för att coacha teamet till framgång. Att kombinera Team Evaluator med Grupprapporten från DISC MD och Drivkrafter ger ett ännu bättre underlag för fortsatt utveckling.

Enkelt att starta – redan idag!

Ta fram dina kunders potential med hjälp av Ensize. Anmäl dig till vår certifiering.