WHY Index®

WHY Index® det ultimata verktyget för att arbeta med motivation, och skapa en grund för starkare personlig utveckling och ökad arbetsprestation.

Denna heltäckande motivationsanalys utforskar djupet av individuella drivkrafter och ger en detaljerad förståelse för en individs personliga värderingar och attityder.

WHY Index® är en omfattande analys av de inre motiveringarna som påverkar beteendet, utformad för att ge en detaljerad förståelse för en individs personliga värderingar och attityder. WHY Index® beskriver olika motivatorer och VARFÖR en person agerar på ett visst sätt, baserat på personliga värderingar och attityder.

Det unika med WHY Index® är att det mäter och beskriver både HÖGA och LÅGA värden i 8 olika motivationsfaktorer och visar vad en person är benägen att sträva efter och vad som ger energi, men det visar också vad personen helst undviker eller vad som orsakar stress och konflikter, vilket erbjuder en heltäckande vy över deras motivationslandskap.

WHY Index® baseras på forskning av erkända experter som Frederick Herzberg, Daniel Pink, och Victor Vroom välgrundade teorier med praktiska insikter.

Läs mer i våra Whitepapers om de olika användningsområdena>>

Fördelar med WHY Index®:

 • Detaljerade insikter i personliga drivkrafter, vilket ökar självförståelsen och stödjer personlig och professionell utveckling.
 • Beskriver varför en person agerar på ett visst sätt baserat på personliga värderingar och attityder.
 • Visar vad en person söker efter och vad som ger energi, men också vad stress eller konflikt.

Användningsområde:

 • Personlig utveckling: kan öka en persons självkännedom och skapa en bättre förståelse för de olika drivkrafterna, samt bidra till att ge ett meningsfullt syfte och öka motivation och engagemang.
 • Rekrytering: analysen kan skapa en bättre förståelse för en persons kärnvärden och drivkrafter, vilket kan hjälpa till att identifiera om personen passar in i företagets kultur och värderingar.
 • Grupputveckling: analysen kan öka förståelsen för de olika motivationsfaktorerna, och denna information kan användas för att skapa en gemensam vision och ett gemensamt syfte.
 • Ledarskapsutveckling: ledare kan få en bättre förståelse för sina egna motivationsfaktorer och använda denna information för att inspirera och motivera sitt team.
 • Säljutveckling: säljare kan bättre förstå sina kunder och vad som driver dem. Detta kan bidra till att skapa bättre kommunikation och öka försäljningsresultaten.
 • Konflikthantering: analysen kan ge en bättre förståelse för de olika motivationsfaktorer som ligger bakom en konflikt och kan hjälpa till att lösa konflikter mer effektivt.
 • Kommunikation/samarbete: analysen kan bidra till att skapa en förståelse för hur olika människor kommunicerar och vad som driver dem.

Våra motivationsanalyser:

 • WHY Index®
 • HOW & WHY Index® Kombination
 • DISC MD & WHY Index® Kombination

Vill du prova en WHY Index® utan kostnad eller veta mer om våra analyser?

Kontakta oss

Rapporten:

 • Skalan ger en mängd olika kluster som beskriver de höga och låga värdena för varje motivator, vilket möjliggör mer än 1,6 miljoner olika rapporter/kombinationer. Varje värde på skalan har sin egen unika beskrivning.
 • Motivationsindikatorn ger en grafisk översikt över de personliga värdena för de åtta olika motivatorerna.
 • Motivatorprofilgrafen visar de 8 WHY Index®-motivatorerna i fallande prioritetsordning.
 • Visar vad en person eventuellt söker (positiva värden) och eventuellt undviker (negativa värden).
 • Flexibel med jämförelse mellan profiler, grupper och organisationer.
 • Finns tillgänglig på 6 olika språk (svenska, engelska, tyska, holländska, spanska, franska)

Frågeformuläret:

 • Baseras på ett normativt frågeformulär med 4 frågor per motivationsfaktor, totalt 32 frågor.
 • Är dynamiskt och lätt att använda.
 • Valen är på en betygsskala, och individens resultat uttrycks i termer av hur mycket eller hur lite deras poäng skiljer sig från medelvärdet av alla respondenters svar. Svarsalternativen går från en extrem till en annan.

WHY Index® fokuserar på 8 unika motivator

Motivationsindikatorn Radar ger en grafisk översikt över de personliga värdena för de 8 motivatorerna. Motivatorprofildiagrammet visar poängen på var och en av de 8 WHY Index® -motivatorerna i fallande prioritetsordning, från det högsta till det lägsta värdet. Diagrammet visar vad en person eventuellt söker (positiva värden) och eventuellt undviker (negativa värden).

Tid och pengar – personens förhållande till vinst och förlust

Teoretisk problemlösning – personens syn på information och nyheter

Miljö – personens känsla för den omgivande miljön

Autonomi – personens syn på makt och inflytande

Social medvetenhet – personens inställning till andra människor

Framsteg – personens syn på lärande och utveckling

Procedurer – personens förhållande till regler och bestämmelser

Praktisk problemlösning – personens förhållande till utmaningar

Hitta relevant och användbart material i Training Center!

Training Center är en del av Navigator -plattformen. I utbildningscentret hittar du massor av relevant och användbart material. Allt från PPT till genomtänkta övningar som passar för olika ändamål och mål. Med det inbyggda filtret kan du enkelt hitta exakt det du letar efter och behöver.

 • LMS – Learning Management System – tillgång till online utbildningsmaterial.
 • Distribuera e-learning och annat material före, under eller efter ett tränings-/coachningspass. Du bestämmer!
 • Ladda upp och märk ditt eget material och rapporter.
 • Onlinetjänst – ingen programvara krävs.
Enkelt att starta – redan idag!

Ta fram dina kunders potential med hjälp av Ensize. Anmäl dig till vår certifiering