WHY Index®

WHY Index® är en normativ analys som beskriver olika motivatorer och VARFÖR en person agerar på ett visst sätt, baserat på personliga värderingar och attityder. Det unika med WHY Index är att det mäter och beskriver både HÖGA och LÅGA värden i 8 olika motivationsfaktorer och visar vad en person är benägen att sträva efter och vad som ger energi, men det visar också vad personen helst undviker eller vad som orsakar stress och konflikter.

WHY Index®-analysen används ofta tillsammans med DISC-analyser och andra beteendeanalyser.

WHY Index®-analysen bygger på en vidarutveckling av Ensize Drivkraftanalys och inkluderar studier och forskning av Dr. Sprangers och andra moderna motivationsfilosofier. Ensize har utökat Eduard Sprangers idéer om attityder och utvecklat Sprangers teorier och innehåll till ett modernt format.

Specifikt användningsområde:
– Ta reda på vad en person ”letar efter” och förstå samtidigt vad de vill ”undvika”.
– Ta reda på vad som ger en person energi och varför personen förlorar energi.
– Möjligt att använda för globala undersökningar och definiera motivationsfaktorer i en organisation. Identifiera situationer som kan ha en negativ inverkan.
– Hitta gemensamma motivationsfaktorer i team och organisationer.
– Jämför individer och olika grupper av individer, så kallade normgrupper.

Frågeformuläret
– Baseras på ett normativt frågeformulär med 4 frågor per motivationsfaktor, totalt 32 frågor.
– Är dynamiskt och lätt att använda.
– Valen är på en betygsskala, och individens resultat uttrycks i termer av hur mycket eller hur lite deras poäng skiljer sig från medelvärdet av alla respondenters svar. Svarsalternativen går från en extrem till en annan.

Rapporten
– Skalan ger en mängd olika kluster som beskriver de höga och låga värdena för varje motivator, vilket möjliggör mer än 1,6 miljoner olika rapporter/kombinationer. Varje värde på skalan har sin egen unika beskrivning.
– Motivationsindikatorn ger en grafisk översikt över de personliga värdena för de åtta olika motivatorerna.
– Motivatorprofilgrafen visar de 8 WHY Index®-motivatorerna i fallande prioritetsordning.
– Grafen visar vad en person eventuellt söker (positiva värden) och eventuellt undviker (negativa värden).
– Flexibel jämförelse mellan profiler, grupper och organisationer.

Våra Motivationsanalyser

 • WHY Index®

Vill du veta mer om våra analyser och hur du kan certifiera dig?

Kontakta oss

Fördelar med WHY Index®:

 • Förbättra kommunikationen
 • Förbättra arbetsmiljön
 • Större medvetenhet om hur vi gör och vad vi gör
 • Lös anställdas kommunikationsproblem
 • Support under rekryteringsprocessen
 • En mycket noggrann rapport som beskriver grundbeteende och anpassat beteende, samt utvecklingsområden.

WHY Index® fokuserar på 8 unika motivator

Motivationsindikatorn Radar ger en grafisk översikt över de personliga värdena för de 8 motivatorerna. Motivatorprofildiagrammet visar poängen på var och en av de 8 WHY Index® -motivatorerna i fallande prioritetsordning, från det högsta till det lägsta värdet. Diagrammet visar vad en person eventuellt söker (positiva värden) och eventuellt undviker (negativa värden).

Tid och pengar – personens förhållande till vinst och förlust.

Teoretisk problemlösning – personens syn på information och nyheter.

Miljö – personens känsla för den omgivande miljön.

Autonomi – personens syn på makt och inflytande.

Social medvetenhet – personens inställning till andra människor.

Framsteg – personens syn på lärande och utveckling.

Förfaranden – personens förhållande till regler och bestämmelser.

Praktisk problemlösning – personens förhållande till utmaningar.

Hitta relevant och användbart material i Training Center!

Training Center är en del av Navigator -plattformen. I utbildningscentret hittar du massor av relevant och användbart material. Allt från PPT till genomtänkta övningar som passar för olika ändamål och mål. Med det inbyggda filtret kan du enkelt hitta exakt det du letar efter och behöver.

 • LMS – Learning Management System – tillgång till online utbildningsmaterial.
 • Distribuera e-learning och annat material före, under eller efter ett tränings-/coachningspass. Du bestämmer!
 • Ladda upp och märk ditt eget material och rapporter.
 • Onlinetjänst – ingen programvara krävs.
Enkelt att starta – redan idag!

Ta fram dina kunders potential med hjälp av Ensize. Anmäl dig till vår certifiering