Hem - Ensize Sweden

Vi hjälper företag och individer att utveckla och nå sin fulla potential.

KONTAKTA OSS

Är du coach, utbildare, konsult eller arbetar du internt med HR?
Se hur Ensize kan göra ditt liv enklare!

Ensize erbjuder ett brett utbud av online analyser, såsom Beteendestilsanalyser, Drivkraftsanalyser, Klimat- och Medarbetarundersökningar, Teamutvecklingsanalyser och mycket mera. Vår DISC- och Beteendestilsanalys är den mest kända analysen och används i många situationer där människors likheter och olikheter har betydelse, till exempel i personlig utveckling, teamutveckling, ledarskapsutveckling, säljutveckling, konflikthantering samt som supportverktyg för rekrytering.

Vårt stora utbud av analyser och undersökningar:

Ensize introducerar nya exklusiva Word Cloud – ditt unika, personliga ID!

Ensize introducerar Word Cloud – ett nytt sätt att visualisera beteendestilar i DISC. Välj Ensize DISC MD 5.0-analys så får du Word Cloud gratis. En dynamisk DISC-analys som talar för sig själv.

Ta ditt uppdrag till nästa nivå

Gör ditt liv som professionell konsult, utbildare, coach eller HR enklare och hantera din tid mer effektivt. Som kund till Ensize får du tillgång till online-plattformen – Navigator.

Navigator är flexibel. Du bestämmer önskad åtkomstnivå och uppgraderar den efter behov att inkludera analyser, rapporter, övningar och övningsmaterial. Du bestämmer och väljer själv.

Ensize hjälper dig att fokusera på framgång

Är du coach, utbildare, konsult eller arbetar du med HR?
Beroende på ditt expertområde kan du välja att använda Navigator för att maximera din leverans. I exemplet ser du flera fördefinierade expertområden där vi illustrerar och exemplifierar hur man kan leverera ett framgångsrikt uppdrag med hjälp av Navigator-analyser, övningsmaterial, e-learning, spel etc. Flexibiliteten är obegränsad för dig.

Våra boxar – analyser, bildmaterial och övningar
Varje box är utformad för att göra ditt liv enklare. Vi hjälper dig att arbeta mer effektivt så du kan erbjuda, sälja och implementera utvecklingslösningar för olika behov och scenarion.

Våra språk
Ensize boxar finns tillgängliga på alla större europeiska språk (engelska, svenska, spanska, holländska, tyska och franska), så att du kan arbeta i princip var som helst i världen.

Sedan 1992
Vi arbetar med ett ständigt växande nätverk av professionella användare (coacher, konsulter och utbildare) och HR-avdelningar, och hjälper dem att växa sina verksamheter med hjälp av våra analyser och scenariobaserade boxar och lösningar.

Om Ensize

Ensize har skapat och utvecklat Navigator, nästa generations resursplattform för konsulter, utbildare, coacher och HR och befäster vår ställning som ett innovativt och framåtblickande utvecklingsföretag inom online teknologi för professionella användare.

Ensize grundades i Sverige 1992 och är ett globalt analysföretag med kompetens inom ledarskap, organisation, försäljning och mänskligt beteende. Vår globala kundkrets omfattar konsulter och coacher som arbetar inom områden som säljutbildning, ledarskapsutveckling, personligutveckling, kompetensutveckling och rekrytering samt företag och organisationer som sköter sin egen interna förändrings- och utvecklingsverksamhet.

Genom ett nära samarbete med erfarna psykologer, beteendevetare och affärsutvecklare (inom områdena analys, förändring och utveckling) ger Navigator våra kunder tillgång till ett brett utbud av verktyg, inklusive analyser, rapporter, flexibel administration och mycket mer.

Referenser

Vad våra kunder säger om våra lösningar och certifieringsutbildning

Konsulthuset AB har valt Ensize som leverantör av DISC- och Drivkraftsanalyser.

“För oss på Konsulthuset är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder analyser av hög kvalitet och som bygger på modern forskning. Därför har vi valt Ensize som leverantör på detta område, säger Christina Kumlin, VD på Konsulthuset AB

More intenz använder sig av DISC- och drivkraftsanalyser.


More intenz är ett konsultföretag som arbetar med att skapa beteendeförändringar inom bland annat ledarskapsutveckling, företagskultur, försäljning, gruppdynamik och förhandling. Till stöd i vårt arbete använder vi oss av Ensize’s DISC- och drivkraftsanalyser. DISC hjälper våra kunder att förstå sina egna beteenden, samt se sina kunders behov på ett tydligare sätt säger Fredrik Husberg, VD More intenz.

Haldex har valt Ensize som leverantör av DISC och Drivkraftsanalyser

Samarbetet med Ensize ger oss de verktyg och den kunskap vi behöver för att säkerställa att vi har individer och team i fokus. Det gör oss till en fortsatt konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare på den globala marknaden, säger Lena Nordin, SVP Human Resources.

Day2Day Leadership har valt Ensize som huvudleverantör av DISC & Drivkraftsanalys.


“För oss på Day2Day Leadership är det strategiskt viktigt att finna en partner som har utvecklingsambitioner och där vi kan påverka framtida versioner av verktyget. Vi kan bredda vårt erbjudande och ge våra kunder en slagkraftig kombination av långsiktig ledarträning och insatser som bygger på DISC och Drivkraftsanalys.”, säger Annette Runsteen, VD för Day2Day Leadership AB.