About us - Ensize Sweden

Om Ensize

Home » About us
Ensize har skapat och utvecklat Navigator, nästa generations resursplattform för konsulter, utbildare, coacher och HR och befäster vår ställning som ett innovativt och framåtblickande utvecklingsföretag inom online teknologi för professionella användare.

Ensize grundades i Sverige 1992 och är ett globalt analysföretag med kompetens inom ledarskap, organisation, försäljning och mänskligt beteende. Vår globala kundkrets omfattar konsulter och coacher som arbetar inom områden som säljutbildning, ledarskapsutveckling, personligutveckling, kompetensutveckling och rekrytering samt företag och organisationer som driver sitt eget interna förändrings- och utvecklingsarbete.

Genom ett nära samarbete med erfarna psykologer, beteendevetare och affärsutvecklare (inom områdena analys, förändring och utveckling) ger Navigator våra kunder tillgång till ett brett utbud av verktyg, inklusive analyser, rapporter, flexibel administration och mycket mer.

Ensize vision – VARFÖR

Vår vision är att hjälpa företag, organisationer och privatpersoner att upptäcka och nå sin fulla potential. Vi tror passionerat att vem som helst kan växa genom ökad själv- och omvärldskännedom.

Ensize uppdrag – HUR

Vi erbjuder en online plattform i världsklass för utbildning, kunskap och analyser. Vi utvecklar verktyg baserade på etablerad beteendevetenskap och forskning.

Onlineplattform för fullservice – VAD

Navigator anses vara en av de mest kompletta fullserviceplattformarna för online analyser och hjälper professionella användare att hantera både analyser, övningar och deltagarmaterialmaterial samtidigt. Navigator innehåller även ett stort urval av onlinekurser och material som gör plattformen helt unik inom branschen.

BÖRJA NU:

Utforska potentialen hos dina kunder och ge din affär nya möjligheter tillsammans med Ensize. Anmäl dig till Ensize officiella certifieringsutbildning nu.

Sekretesspolicy – GDPR

Ensize International AB behandlar uppgifter som anförtrotts i enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning 2016/679 (General Data Protection Regulation). Anförtrodda data är sådant som du fyller i formuläret på den här sidan, exempel på data är: namn, efternamn, e-postadress och land.

De uppgifter som Ensize har samlat in används endast för att följa upp och ge svar på dina förfrågningar på Ensizes hemsida och för att ge dig kontinuerliga uppdateringar av Ensizes produkter och tjänster och kommer aldrig att delas med en tredje part.

Databehandling omfattar åtkomst, skapande, sparande, ändring, borttagning och registrering av information. Databehandlingen är en verksamhet kopplad till Ensize hemsida som utvecklats och ägs av Ensize International AB.

Skydd av personuppgifter
Säkerheten för din personliga information är vår prioritet. Vi skyddar denna information genom att upprätthålla fysiska, elektroniska och processuella skyddsåtgärder som uppfyller eller överskrider tillämplig lag. Vi utbildar våra medarbetare i korrekt hantering av våra kunders personuppgifter.

Referenser

Vad våra kunder säger om våra lösningar och certifieringsutbildning

Konsulthuset AB har valt Ensize som leverantör av DISC- och Drivkraftsanalyser.

“För oss på Konsulthuset är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder analyser av hög kvalitet och som bygger på modern forskning. Därför har vi valt Ensize som leverantör på detta område, säger Christina Kumlin, VD på Konsulthuset AB

More intenz använder sig av DISC- och drivkraftsanalyser.


More intenz är ett konsultföretag som arbetar med att skapa beteendeförändringar inom bland annat ledarskapsutveckling, företagskultur, försäljning, gruppdynamik och förhandling. Till stöd i vårt arbete använder vi oss av Ensize’s DISC- och drivkraftsanalyser. DISC hjälper våra kunder att förstå sina egna beteenden, samt se sina kunders behov på ett tydligare sätt säger Fredrik Husberg, VD More intenz.

Haldex har valt Ensize som leverantör av DISC och Drivkraftsanalyser

Samarbetet med Ensize ger oss de verktyg och den kunskap vi behöver för att säkerställa att vi har individer och team i fokus. Det gör oss till en fortsatt konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare på den globala marknaden, säger Lena Nordin, SVP Human Resources.

Day2Day Leadership har valt Ensize som huvudleverantör av DISC & Drivkraftsanalys.


“För oss på Day2Day Leadership är det strategiskt viktigt att finna en partner som har utvecklingsambitioner och där vi kan påverka framtida versioner av verktyget. Vi kan bredda vårt erbjudande och ge våra kunder en slagkraftig kombination av långsiktig ledarträning och insatser som bygger på DISC och Drivkraftsanalys.”, säger Annette Runsteen, VD för Day2Day Leadership AB.