Behavioural Assessment - Ensize Sweden

Identifiera och förutsäga beteende för att förbättra medarbetarnas produktivitet!

Home » Behavioural Assessment

Beteendestilsanalyser 

Beteendestilsanalyser används för att lära sig mer om, förutsäga, förstå och beskriva mänskligt beteende. Det är en självskattning och inte ett test. Det är ett analys som beskriver hur människor sannolikt kommer att bete sig när de reagerar på sin omgivning och det ger värdefulla insikter i både det egna och i andras beteende. Analysen är användbar i många olika sammanhang.

När du är certifierad användare av Ensizes analyser får du automatiskt tillgång till ett stort utbud av arbetsmaterial via vårt analyssystem Navigator som kontinuerligt uppdateras. Du har även möjlighet att ladda upp ditt eget favoritmaterial.

Fördelar med Ensize Beteendestilsanalyser:

Vår DISC- och Beteendeanalys är den mest kända analysen och används i många situationer där människors likheter och olikheter har betydelse när det gäller hur vi beter oss och hur vi kommunicerar. Områden som berörs är exempelvis:

  • Skapa effektivare team
  • Utveckla ledarskapet
  • Effektivare försäljning
  • Mer träffsäker rekrytering
  • Hantera konflikter

Men överallt där kommunikationen spelar roll har DISC-analysen en funktion att fylla.

 

Välj bland våra olika
Beteendestilsanalyser:

Färgspråket

Ensizes DISC- och beteendestilsanalyser beskriver i såväl text som fyra färger olika kommunikationsstilar. Det är färgernas olika laddning och kombinationer av dessa som ger den nyanserade bilden. Ensize färgspråk är baserat på Johann Wolfgang von Goethes teorier kring hur vi associerar till färger.  Exempelvis så stämmer associationerna till den röda färgen väl överens med beskrivningen av ”högt D”. Att använda färger för att identifiera de olika beteendemässiga stilarna förenklar och skapar förutsättningar för effektivare kommunikation.

Färgspråket belyser ditt beteende – inget annat. Dvs det som är synligt för alla. Många andra faktorer spelar in för att beskriva hela din personlighet.

Färgspråket används för att beskriva olika beteendestilar samtidigt som det skapar en medvetenhet kring att förändra och anpassa kommunikationsstilen i olika situationer när vi känner att det är viktigt för att skapa tydlighet och undvika missförstånd.

Sammanfattning av de fyra färgerna:

RÖDA

Naturligt något misstänksam mot sin omgivning. Man är inte rädd för utmaningar och är ofta bra på problemlösning.

Kan uppfattas som krävande, drivande, stark, envis och banbrytande.

En lägre styrka av rött i en profil innebär att man är mer reserverad och föredrar mer tid och information innan man agerar.

GUL

Naturligt tror man gott om sin omgivning. Man har god kommunikationsförmåga och påverkar andra genom sin entusiasm.

Kan uppfattas som övertygande, inspirerande, optimistisk och social.

En lägre styrka av gult i en profil innebär att man föredrar att påverka andra med fakta snarare än med känslor.

GRÖN

Naturligt uppskattar man säkerhet och vänskapliga relationer. Man fungerar oftast bra i ett team. Gillar inte oplanerade förändringar.

Kan uppfattas som lugna, lojala, avslappnade, tålmodiga och ihärdiga.

En lägre styrka av grönt i en profil innebär att man föredrar variation, liv och rörelse.

BLÅ

Naturligt är man oberoende, medveten om regler och förordningar och gillar att göra vad som är rätt.

Kan uppfattas som försiktiga, noggranna och kvalitetsmedvetna.

En lägre styrka av blått i en profil gör att man ser regler som riktlinjer som något man lätt kan avvika från.

Certifiering

Ge ditt uppdrag nya möjligheter tillsammans med Ensize.
Anmäl dig till någon av våra certifieringsutbildningar.

Jag vill veta mer!

Vad är Navigator

Gör ditt liv som professionell konsult, utbildare, coach eller HR enklare och hantera din tid mer effektivt. Som kund till Ensize får du tillgång till online-plattformen – Navigator.

Navigator är flexibel. Du bestämmer önskad åtkomstnivå och uppgraderar den efter behov att inkludera analyser, rapporter, övningar och övningsmaterial. Du bestämmer och väljer själv.