Employee Survey Assessment - Ensize Sweden

Mät temperaturen på företaget eller organisationen för att identifiera problem och skapa en mer positiv arbetsmiljö

Home » Employee Survey Assessment

Medarbetarundersökningar 

Att genomföra en medarbetarundersökning är ett smart sätt att mäta ett företags “interna” klimat för anställda och det “externa” klimatet för kunderna. Undersökningen en översikt över vad som fungerar bra och de områden där uppmärksamhet krävs t ex inom ett team, en avdelning eller hela organisationen.

Regelbundna studier kan utvärdera effektiviteten i personalens utbildning och utvecklingsinsatser och visa hur nya initiativ och processer påverkar de anställda.

Fördelar med Medarbetarundersökningar

  • Förbättra den interna kommunikationen
  • Identifiera områden som behöver förbättras
  • Lättläst resultatdiagram
  • Uppmuntrar ärlig anonym feedback
  • Utvärdera utfall av utbildningsinsatser

Välj bland våra olika
Medarbetarundersökningar:

Så här fungerar Ensize Medarbetarundersökning Termometern

De två medarbetarundersökningarna, Termometer Klimat och Kommunikation, bygger på professor Göran Ekvalls forskning om “organisationers inre liv” där han identifierade faktorer som är nödvändiga för att skapa en positiv arbetsmiljö.

Båda medarbetarundersökningarna består av 40 frågor och är helt anonyma. De kan tillämpas på företaget och organisationer i sin helhet eller som skräddarsydda undersökningar på ett visst område av verksamheten. Undersökningen möjliggör effektiv utvärdering av utbildnings- och utvecklingsmetoder och organisationskulturen. Resultaten presenteras i ett lättläst diagram.

De globala undersökningarna och kartläggningarna av HOW Index® Beteende och WHY Index® Motivation bygger båda på Ensize mer än 30 års erfarenhet av forskning och utveckling inom Beteende och Motivation områdena. Ensize har även inkluderat modern vetenskap och forskning och utvecklat ett unikt normativt frågeformulär. Detta gör att du kan bilda normgrupper, jämföra grupper, kön, åldrar och mycket mer. Både HOW Index® och WHY Index® globala studierna kan tillämpas på företaget som helhet eller som skräddarsydda studier på ett visst område av verksamheten. Undersökningen möjliggör effektiva utvärderingar av beteendemässiga tendenser, värderingar och attityder för att definiera och stödja din levande organism – organisationskulturen. Resultaten presenteras i ett lättläst diagram. Börja med en global kartläggning med HOW Index® och/eller WHY Index® och arbeta dig igenom din organisation för att frigöra full potential!

 

BÖRJA NU:

Utforska potentialen hos dina kunder och ge din affär nya möjligheter tillsammans med Ensize.
Anmäl dig till Ensize officiella certifieringsutbildning nu.

Jag vill veta mer!

Vad är Navigator

Navigator är en unik verktygsplattform i flera nivåer som gör det möjligt att hantera hela analysprocessen och mer därtill. Du kommer att kunna dra nytta av ett brett utbud av analyser (DISC, HOW Index®, WHY Index®, Drivkrafter, GAP 360°/180°, Medarbetarundersökningar, Teamutvecklingsanalyser, Globala studier och mycket mer). Navigator är helt unik för branschen och erbjuder ett komplett utbildningscenter kallat Training Centre fyllt med övningsmaterial, broschyrer, demorapporter, e-lärande mm.