GAP analyser - Ensize Sweden

En effektiv analys för feedback och personlig utveckling

Home » GAP analyser

GAP 360°/180° Analyser

Ensize GAP analys är ett effektivt verktyg för feedback och används som underlag för personlig utveckling, planering och coachning av entreprenörer, ledare, säljledare och projektledare. Analysen belyser GAPet mellan den egna och andras uppfattning om yrkesmässiga prestationer. Den utgör en bra utgångspunkt för att utveckla bättre samarbete och effektivare kommunikation.

Som kund till Ensize får du tillgång till online-plattformen – Navigator.

Navigator är flexibel. Du bestämmer önskad åtkomstnivå och uppgraderar den efter behov att inkludera analyser, rapporter, övningar och övningsmaterial. Du bestämmer och väljer själv.

Fördelar med GAP 360°/180° analyser:

Ta reda på hur ledarens uppfattning om sin egen prestation stämmer med de personer han/hon samarbetar med. Det kan handla om alla runtomkring ledaren (chef, kollega, underställd) i en s.k. 360° eller bara ledarens underställda i en s.k. 180°. Exempel på fördelar:

  • Feedback från flera källor
  • Uppmuntrar teamutveckling
  • Främjar personlig utveckling

Välj bland våra olika
GAP 360°/180° analyser:

GAP 360°/180° analyser

Våra uppfattningar ligger till grund för vår verklighet, men alla har blinda fläckar eller luckor som gör dem omedvetna om hur deras eget beteende uppfattas av andra. GAP 360°/180° analysen hjälper människor att bli medvetna om sina blinda fläckar och se hur deras beteende påverkar de människor de arbetar med.

Anonym och ärlig feedback är nyckeln till 360°/180° analysen. Resultatet av den självskattningen och återkoppling som tillhandahålls av medarbetare, kolleger, chefer och ibland kunder kan ligga till grund för en “GAP 360°/180°-rapport”. Denna rapport kommer belysa områden måste vara medvetna om. Det “glapp” som beskrivs är skillnaden i en individs uppfattning och hur andra ser på deras prestationer.

BÖRJA NU:

Utforska potentialen hos dina kunder och ge din affär nya möjligheter tillsammans med Ensize.  Anmäl dig till Ensize utbildning idag. 

Jag vill veta mer!

 Vad är Navigator

Navigator är en unik verktygsplattform i flera nivåer som gör det möjligt att hantera hela analysprocessen och mer därtill. Du kommer att kunna dra nytta av ett brett utbud av analyser (DISC,  Drivkrafter, 360°/180° GAP analyser, Medarbetarundersökningar, Teamutvecklingsanalyser och mycket mer). Navigator är helt unik för branschen och erbjuder ett komplett utbildningscenter kallat Training Centre fyllt med övningsmaterial, broschyrer, demorapporter, e-lärande mm.