Komma igång - Ensize Sweden

Komma igång

Home » Komma igång

Komma igång

Du börjar med att certifiera dig hos Ensize och får tillgång till startpaketet och grundboxen Kommunikation Bas.

Sedan väljer du om du vill lägga till fler boxar för Sälj, Ledarskap, Team eller Evaluators. Du betalar en årsavgift för de boxar du valt och köper sedan analyser i pack. Boxarna innehåller tillgång till specifika analyser och ett urval av interaktivt övningsmaterial, e-learning, spel mm.

Om du arbetar med HR eller som internutbildare finns det box en för det också.

Avgiften för boxarna faktureras på årsbasis och du kan köpa analyser när du behöver, styckevis eller i pack.

Produkter och priser kan variera i olika länder.

Våra analyser och boxar

 • INNEHÅLL I BOXARNA
 • DISC MD
 • DISC MD & Drivkrafter Kombination
 • Drivkrafter
 • Drivkrafter Team
 • DISC MD och Drivkrafter Team
 • DISC MD Ledarskap
 • GAP 360°/180° Ledarskap
 • GAP 360°/180° Säljledarskap
 • GAP 360°/180° Säljare
 • GAP 360°/180° Projektledare
 • Team Evaluator
 • Team Evaluator Sälj
 • Termometer Klimat
 • Termometer Kommunikation
 • FUNKTIONER SOM INGÅR:
 • Navigator System & Support
 • Personligt varumärke och logotyper
 • Traningscentre
 • Ensize Portalen
 • 50 MB uppladdning/lagring
 • 100 MB Uppladdning/lagring
 • 5 rapporter/år
 • Certifiering krävs
 • KOMMUNIKATION
 • STARTBOX
 • SÄLJ
 • LÄGG TILL
 • LEDARSKAP
 • LÄGG TILL
 • TEAM
 • LÄGG TILL
 • EVALUATOR
 • LÄGG TILL/KÖP SEPARAT
 • HR
 • ENDAST FÖR HR

Referenser

Vad våra kunder säger om våra lösningar och certifieringsutbildning

Konsulthuset AB har valt Ensize som leverantör av DISC- och Drivkraftsanalyser.

“För oss på Konsulthuset är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder analyser av hög kvalitet och som bygger på modern forskning. Därför har vi valt Ensize som leverantör på detta område, säger Christina Kumlin, VD på Konsulthuset AB

More intenz använder sig av DISC- och drivkraftsanalyser.


More intenz är ett konsultföretag som arbetar med att skapa beteendeförändringar inom bland annat ledarskapsutveckling, företagskultur, försäljning, gruppdynamik och förhandling. Till stöd i vårt arbete använder vi oss av Ensize’s DISC- och drivkraftsanalyser. DISC hjälper våra kunder att förstå sina egna beteenden, samt se sina kunders behov på ett tydligare sätt säger Fredrik Husberg, VD More intenz.

Haldex har valt Ensize som leverantör av DISC och Drivkraftsanalyser

Samarbetet med Ensize ger oss de verktyg och den kunskap vi behöver för att säkerställa att vi har individer och team i fokus. Det gör oss till en fortsatt konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare på den globala marknaden, säger Lena Nordin, SVP Human Resources.

Day2Day Leadership har valt Ensize som huvudleverantör av DISC & Drivkraftsanalys.


“För oss på Day2Day Leadership är det strategiskt viktigt att finna en partner som har utvecklingsambitioner och där vi kan påverka framtida versioner av verktyget. Vi kan bredda vårt erbjudande och ge våra kunder en slagkraftig kombination av långsiktig ledarträning och insatser som bygger på DISC och Drivkraftsanalys.”, säger Annette Runsteen, VD för Day2Day Leadership AB.