Team Assessment - Ensize Sweden

Hur man framgångsrikt coachar ett Team

Home » Team Assessment

Teamanalyser – Team Evaluator

Ökad konkurrens och snabb innovation har satt press på företag att ändra sina organisationer. Kunskap, mångfald, kompetens, snabba insatser och anpassningsförmåga behövs för att lyckas i en allt mer globaliserad värld.

I dag organiseras arbetet i allt högre grad i form av projektgrupper och oberoende målinriktade team – inte minst tack vare modern teknik som gör det möjligt att kommunicera utan gränser. Dagens team ställer andra krav på sina ledare jämfört med tidigare. “Hur skapar vi effektiva team?” har därför kommit att bli en viktig fråga. Team Evaluator är ett värdefullt verktyg för att utvärdera projektteam och andra team.

Resultaten redovisas både i form av lättlästa diagram och fråga för fråga i detalj. Statistik som medianvärden och standardavvikelse kan också visas. I slutet av rapporten ges en sammanfattning av de frågor där gruppen är mest och minst i samförstånd, samt var utvecklingsbehov finns.

 

Fördelar med Team Evaluator

  • Den är anonym
  • Omfattar 10 olika områden med 4 frågor vardera
  • Baseras på ett normativt frågeformulär
  • Visar resultaten i ett lättläst diagram
  • Värdefullt verktyg för utvärdering av team av olika slag

Så här fungerar Team Evaluator

Team Evaluator bygger på modern forskning om vad som kännetecknar ett framgångsrikt team. Det finns viktiga grundläggande villkor som måste uppfyllas för ett team för att nå framgång. Sådana framgångsfaktorer inkluderar till exempel gemensamma mål, tillit, ledarskap, innovationsförmåga och feedback. Det mäter vilka kvaliteter teamet som helhet ser som viktiga, liksom hur väl teamet anser att det presterar i termer av dessa kvaliteter.

Analysen ger gruppledaren värdefull information för att coacha teamet till framgång, särskilt i kombination med en grupprapport från HOW och WHY Index® kombinationsanalysen eller kombinationsanalysen DISC MD och Drivkrafter.

BÖRJA NU:

Utforska potentialen hos dina kunder och ge din affär nya möjligheter tillsammans med Ensize.
Anmäl dig till Ensize officiella certifieringsutbildning nu.

Jag vill veta mer!

Vad är Navigator

Navigator är en unik verktygsplattform i flera nivåer som gör det möjligt att hantera hela analysprocessen och mer därtill. Du kommer att kunna dra nytta av ett brett utbud av analyser (DISC, HOW Index®, WHY Index®, Drivkrafter, GAP 360°/180°, Medarbetarundersökningar, Teamutvecklingsanalyser, Globala studier och mycket mer). Navigator är helt unik för branschen och erbjuder ett komplett utbildningscenter kallat Training Centre fyllt med övningsmaterial, broschyrer, demorapporter, e-lärande mm.