Teamanalyser - Ensize Sweden

Hur man framgångsrikt coachar ett Team

Home » Teamanalyser

Teamanalyser – Team Evaluator

Ökad konkurrens och snabb innovation har satt press på företag att ändra sina organisationer. Kunskap, mångfald, kompetens, snabba insatser och anpassningsförmåga behövs för att lyckas i en allt mer globaliserad värld.

I dag organiseras arbetet i allt högre grad i form av projektgrupper och oberoende målinriktade team – inte minst tack vare modern teknik som gör det möjligt att kommunicera utan gränser. Dagens team ställer andra krav på sina ledare jämfört med tidigare. “Hur skapar vi effektiva team?” har därför kommit att bli en viktig fråga.

 

Fördelar med Teamanalyser – Team Evaluator:

Team Evaluator är ett värdefullt verktyg för att utvärdera olika typer av team. Resultaten redovisas i lättlästa diagram såväl som fråga för fråga i detalj. I slutet av rapporten ges en sammanfattning av de frågor där gruppen är mest och minst i samförstånd, samt var utvecklingsbehov finns. Exempel på fördelar med Team Evaluator:

  • Den är anonym
  • Omfattar 10 olika områden med 4 frågor vardera
  • Baseras på ett nomativt frågeformulär
  • Visar resultaten i lättlästa diagram

Team Evaluator

Team Evaluator bygger på modern forskning om vad som kännetecknar ett framgångsrikt team. Det finns viktiga grundläggande villkor som måste uppfyllas för ett teams framgångar. Sådana framgångsfaktorer inkluderar till exempel gemensamma mål, tillit, ledarskap, innovationsförmåga och feedback. Team Evaluator mäter vilka frågor teamet som helhet ser som viktiga, liksom hur väl teamet anser att det presterar i just dessa frågor.

Analysen ger gruppledaren värdefull information för att coacha teamet till framgång. Att kombinera Team Evaluator med Grupprapporten från DISC MD och Drivkrafter ger ett ännu bättre underlag för fortsatt utveckling.

BÖRJA NU:

Utforska potentialen hos dina kunder och ge din affär nya möjligheter tillsammans med Ensize. Anmäl dig till Ensize utbildning idag.

Jag vill veta mer!

Vad är Navigator

Navigator är en unik verktygsplattform i flera nivåer som gör det möjligt att hantera hela analysprocessen och mer därtill. Du kommer att kunna dra nytta av ett brett utbud av analyser (DISC, Drivkrafter, 360°/180° GAP analyser, Medarbetarundersökningar, Teamutvecklingsanalyser och mycket mer). Navigator är helt unik för branschen och erbjuder ett komplett utbildningscenter kallat Training Centre fyllt med övningsmaterial, broschyrer, demorapporter, e-lärande mm.