Utbildningar - Ensize Sweden

Utbildning och certifiering

Home » Utbildningar

Certifiering – Ensize produkter

Certifiering – två heldagar Online eller i Sollentuna, Stockholm.

Certifiering i analysverktygen DISC beteendestilsanalys och Drivkrafter motivationsanalys vänder sig till dig som arbetar inom HR, med coachning, rekrytering, som konsult eller med företagsintern utbildning.
Vi erbjuder en högkvalitativ utbildning i analyssystemet (Navigator) och certifiering i DISC- och Drivkraftsanalysen. Utbildningen är 2 heldagar och vänder sig till dig som har behov av analysverktyg i din verksamhet.

Vår certifieringsutbildning bygger på att man samtidigt tecknar en licens (får en inloggning) till vårt analyssystem Navigator. I god tid innan utbildningen kontaktar vi dig för att bestämma vilken typ av licens som passar dig bäst.

Utbildningens innehåll dag 1 (09.00-16.30)

DISC bakgrund – William Moulton Marston

Hur DISC fungerar och hur DISC kan användas inom olika områden

Drivkrafter och värderingar

Drivkrafter bakgrund – Eduard Spranger

Beskrivning av Drivkraftsanalysen och hur den kan användas inom olika områden

Återkoppling av rapport

Enkel hemläxa

Utbildningens innehåll dag 2 (09.00-16.30)

Praktisk genomgång av funktionerna i Navigator-systemet

Skicka ut analyser

Ta fram rapport

Egen dator (laptop) behövs

Genomgång av hemläxa

Praktisk tillämpning av DISC- och Drivkraftsanalysen

Återkoppling i grupp

Grupputveckling

Rekrytering

Ledarskapsutveckling

Säljutveckling

Scenarier och lämpliga övningar

Summering och nästa steg

Kalender

Här kan du anmäla dig till vår certifieringsutbildning, workshops och seminarier

16 - 17 Mars 2021
Stockholm/Sollentuna eller Online
13 - 14 April 2021
Stockholm/Sollentuna eller Online
4 - 5 Maj 2021
Stockholm/Sollentuna eller Online
8 - 9 Juni 2021
Stockholm/Sollentuna eller Online

Skräddarsydda utbildningar och workshops

Här kan du anmäla ditt intresse att delta i skräddarsydda utbildningar, workshops och seminarier

Referenser

Vad våra kunder säger om våra lösningar och certifieringsutbildning

Konsulthuset AB har valt Ensize som leverantör av DISC- och Drivkraftsanalyser.

“För oss på Konsulthuset är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder analyser av hög kvalitet och som bygger på modern forskning. Därför har vi valt Ensize som leverantör på detta område, säger Christina Kumlin, VD på Konsulthuset AB

More intenz använder sig av DISC- och drivkraftsanalyser.


More intenz är ett konsultföretag som arbetar med att skapa beteendeförändringar inom bland annat ledarskapsutveckling, företagskultur, försäljning, gruppdynamik och förhandling. Till stöd i vårt arbete använder vi oss av Ensize’s DISC- och drivkraftsanalyser. DISC hjälper våra kunder att förstå sina egna beteenden, samt se sina kunders behov på ett tydligare sätt säger Fredrik Husberg, VD More intenz.

Haldex har valt Ensize som leverantör av DISC och Drivkraftsanalyser

Samarbetet med Ensize ger oss de verktyg och den kunskap vi behöver för att säkerställa att vi har individer och team i fokus. Det gör oss till en fortsatt konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare på den globala marknaden, säger Lena Nordin, SVP Human Resources.

Day2Day Leadership har valt Ensize som huvudleverantör av DISC & Drivkraftsanalys.


“För oss på Day2Day Leadership är det strategiskt viktigt att finna en partner som har utvecklingsambitioner och där vi kan påverka framtida versioner av verktyget. Vi kan bredda vårt erbjudande och ge våra kunder en slagkraftig kombination av långsiktig ledarträning och insatser som bygger på DISC och Drivkraftsanalys.”, säger Annette Runsteen, VD för Day2Day Leadership AB.