Våra boxar - Ensize Sweden

Våra boxar

Home » Våra boxar

Är du coach, utbildare, konsult eller arbetar du med HR?

Beroende på ditt fokusområde väljer du de boxar i Navigator som passar dig bäst. 

Om du endast har behov av enkätverktyg finns en lösning även för det.

Vi kallar den boxen för Evaluators och den innehåller verktyg för medarbetarundersökningar, GAP 180°/360° ledarskapsanalyser och Teamanalyser.

Där finns även vårt enkätverktyg Snapshot där du själv bygger och skapar dina egna enkäter.

Läs mer under “produkter”

 

Kommunikation boxen (baspaket)

Baspaketet ger dig tillgång till Navigator och våra grundläggande analyser och material. 

DISC Multidimensionell ger en inblick till varför människor beter sig som de gör, så att de kan ta medvetna steg mot en bättre förståelse av sig själva och andra.

De kan användas för att förbättra kommunikationen och för att hjälpa människor att hantera många olika situationer, både på jobbet och hemma

Drivkrafter är ett analysverktyg som beskriver vad som motiverar och driver oss människor. 

Komma igång:

Du börjar med att certifiera dig hos Ensize och får tillgång till startpaketet och grundboxen Kommunikation Bas. 

Kommunikationsboxen Innehåller:

 • DISC MD  
 • DISC MD & Drivkrafter Kombination 
 • Drivkrafter
 • Drivkrafter Team
 • DISC MD & Drivkrafter Team
 • Spel, Övningar, Träningsmaterial och Presentationer.

Kontakta oss för mer information.

Säljboxen 

Säljboxen ger dig tillgång till ett brett utbud av specifikt material för utveckling och utbildning av säljare. 

”Sälja med Färger” beskriver säljarens beteende och kundens köpstil genom hela säljprocessen. Varje säljare har en individuell säljstil som bygger på en kombination av egna erfarenheter och den egna beteendestilen.

Komma igång:

Lägg till Säljboxen till din Kommunikation Bas och få full tillgång till säljanalyser och ett brett utbud av ytterligare material som kan hjälpa dig att förstärka ditt säljutbildningserbjudande.

Säljboxen Innehåller:

 • GAP 360°/180° Sälj
 • GAP 360°/180° Ledarskap
 • GAP 360°/180° Säljledarskap
 • Team Evaluators Sälj
 • Spel, Övningar, Träningsmaterial och Presentationer.

Kontakta oss för mer information.

Ledarskapsboxen

Ledarskapsboxen dig tillgång till ett brett utbud av specifikt material för utveckling och utbildning av ledare. 

En modern ledare måste kunna kommunicera med rätt attityd och rätt mindset. I tider av ökad komplexitet, tempo och global utveckling finns det en tydlig efterfrågan på effektivare kommunikation.

”Ledarskap med Färger” beskriver hur ledaren genom ökad förståelse kring sin egen och medarbetarens kommunikationsstil med enkla medel kan utveckla sitt eget ledarskap. Det ger också insikt i likheter och olikheter inom ett team. Den ökade förståelsen visar ledare hur man på bästa sätt får fram dynamik och mångfald i sitt eget team.  

Komma igång:

Lägg till Ledarskapsmodulen till din Kommunikation Bas och få full tillgång till ledarskapsanalyser och ett brett utbud av ytterligare material som kan hjälpa dig att förstärka ditt erbjudande kring ledarskapsutveckling och utbildning.

Ledarskapsboxen Innehåller:

 • DISC MD Ledarskap
 • GAP 360°/180° Ledarskap
 • GAP 360°/180° Säljledarskap
 • Spel, Övningar, Träningsmaterial och Presentationer.

Kontakta oss för mer information.

Teamboxen

Teamboxen ger dig tillgång till ett brett utbud av specifika teamanalyser och material för utveckling och utbildning av team.

Det kan ibland vara svårt och utmanande att bygga målinriktade och välfungerande team. De kan handla om allt från kommunikationsproblem till processer och regelverk som fungerar dåligt.

Med hjälp av Ensizes Teamanalyser tar du reda på hur teamet upplever situationen. Vilka frågor är viktiga respektive mindre viktiga? Hur ser prestationen ut i förhållande till detta?

Komma igång:

Lägg till Teamboxen till din Kommunikation Bas och få full tillgång till teamanalyser och ett brett utbud av ytterligare material som kan behövas för att förstärka ditt teamutvecklingserbjudande.

Teamboxen Innehåller:

 • GAP 360°/180° Projektledare
 • Team Evaluator
 • Termometer Klimat 
 • Termometer Kommunikation
 • Spel, Övningar, Träningsmaterial och Presentationer.

Kontakta oss för mer information.

Evaluators

För dig som endast använder våra utvärderingsverktyg utan koppling till DISC eller Drivkrafter. Eller, för dig som vill komplettera dina befintliga boxar med ännu fler verktyg.

Du får tillgång till samtliga produkter i Evaluator familjen och kan enkelt göra::

– Klimatanalyser.

– Kartläggning av teamets kommunikation och samarbete.

– 360-GAP för ledare, projektledare, säljledare och affärsmannaskap.

Verktygen ger värdefull information till ledare och medarbetare och är ett utmärkt komplement till våra grupprapporter inom beteende och drivkrafter.

Komma igång:

Köp Evaluator boxen separat eller lägg till.

Evaluatorboxen Innehåller:

 • GAP 360°/180° Ledarskap
 • GAP 360°/180° Säljledarskap
 • GAP 360°/180° Säljare
 • GAP 360°/180° Projektledare
 • Team Evaluator
 • Team Evaluator Sälj
 • Termometer Klimat
 • Termometer Kommunikation
 • Spel, Övningar, Träningsmaterial och Presentationer.

Kontakta oss för mer information. 

Referenser

Vad våra kunder säger om våra lösningar och certifieringsutbildning

Konsulthuset AB har valt Ensize som leverantör av DISC- och Drivkraftsanalyser.

“För oss på Konsulthuset är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder analyser av hög kvalitet och som bygger på modern forskning. Därför har vi valt Ensize som leverantör på detta område, säger Christina Kumlin, VD på Konsulthuset AB

More intenz använder sig av DISC- och drivkraftsanalyser.


More intenz är ett konsultföretag som arbetar med att skapa beteendeförändringar inom bland annat ledarskapsutveckling, företagskultur, försäljning, gruppdynamik och förhandling. Till stöd i vårt arbete använder vi oss av Ensize’s DISC- och drivkraftsanalyser. DISC hjälper våra kunder att förstå sina egna beteenden, samt se sina kunders behov på ett tydligare sätt säger Fredrik Husberg, VD More intenz.

Haldex har valt Ensize som leverantör av DISC och Drivkraftsanalyser

Samarbetet med Ensize ger oss de verktyg och den kunskap vi behöver för att säkerställa att vi har individer och team i fokus. Det gör oss till en fortsatt konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare på den globala marknaden, säger Lena Nordin, SVP Human Resources.

Day2Day Leadership har valt Ensize som huvudleverantör av DISC & Drivkraftsanalys.


“För oss på Day2Day Leadership är det strategiskt viktigt att finna en partner som har utvecklingsambitioner och där vi kan påverka framtida versioner av verktyget. Vi kan bredda vårt erbjudande och ge våra kunder en slagkraftig kombination av långsiktig ledarträning och insatser som bygger på DISC och Drivkraftsanalys.”, säger Annette Runsteen, VD för Day2Day Leadership AB.